Aktuali tema

Žmogiškasis potencialas Lietuvoje: būklė ir perspektyvos

Žmonės yra pagrindinė kiekvienos valstybės kultūrinio, socialinio ir ekonominio vystymosi prielaida. Tad neatsitiktinai ir įžvalgų platformos „Agenda“ akiratyje – Lietuvos žmogiškasis potencialas. Plėtodami šią temą norime kviesti pokalbiui apie emigracijos bei imigracijos tendencijas bei jas lemiančius veiksnius, tarp regionų besiformuojančius skirtumus, specialistų integracijos darbo rinkoje rezultatus. Diskutuodami apie žmogiškąjį potencialą, žvelgiame ne tik į dabartinę situaciją, bet gręžiamės ir į praeitį, kur ieškome priežasčių, analizuojame sektinus kitų šalių pavyzdžius ir teikiame siūlymus, tikėdami geresnio rytojaus scenarijumi.

A. Telešienė. Didysis kultūrinis ginčas, kas yra lietuvis, tik prasideda

Kodėl verta kalbėti ne tik apie traukos ir stūmos iš Lietuvos veiksnius, bet ir apie „inkarus“, laikančius mus šalyje? Kurį laiką pagyventi užsienyje, tuomet grįžti į gimtąją šalį – ar tai naujas lietuvio gyvenimo modelis? Pagaliau, kur link mes, kaip tauta, judame ir ką apskritai vadinsime lietuviu, praėjus dar vienam šimtmečiui? Atsakymų į šiuos klausimus ieškome kartu su Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro vadove Audrone Telešiene.

Naujienos

R. Dargis. Nėra auksinės piliulės, kuri išspręstų visas problemas

K. Stankutė-Jaščemskienė. Norėtųsi, kad Lietuvos regionai labiau lauktų grįžtančiųjų

D. Burneika. Kalbėdami apie demografinę kaitą, pernelyg dramatizuojame

A. Francas. Kodėl Lietuvoje verta steigti Alumni klubą?

© 2018 Všį Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras