Aktuali tema — žmogiškieji ištekliai Lietuvoje: būklė ir perspektyvos

„Agenda” - įžvalgų platforma, skirta skatinti kokybišką diskusiją mokslo, studijų ir inovacijų politikos temomis. Siekiant iš esmės įsigilinti į sudėtingus, visuomenei ir valstybės raidai aktualius klausimus, nagrinėti vienai temai skiriami keli mėnesiai, per kuriuos dalinamasi ekspertų nuomonėmis, diskusijomis ir kita susijusia informacija. Šiuo metu „Agenda“ tema - žmogiškieji ištekliai Lietuvoje: būklė ir perspektyvos

Ekspertų diskusija – darbo jėgos migracija: kokie iššūkiai laukia ateityje?

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) pirmą kartą pristatyta Žmogiškųjų išteklių būklės ataskaita atskleidė visuomenei aktualias problemas: augantį aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumą, mažėjantį grįžtančiųjų skaičių ir faktą, kad kas septintas sugrįžęs emigrantas vėl išvyksta iš Lietuvos. Norėdami plačiau panagrinėti migracijos temą, MOSTA surengė diskusiją „Darbo jėgos migracija: kokie iššūkiai laukia mūsų ateityje?“.

Naujienos

Milena Medineckienė. Aukštojo mokslo sistemoje pokyčiai yra būtini

Jamil Salmi: „Universitetai turi prisitaikyti prie pokyčių, o valstybė – skatinti inovatyviuosius“

M. Misiūnas. Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas: kas laukia kolegijų?

E.Stumbrys. Kokie pokyčiai numatomi mokslo veiklos vertinime?

© 2018 Všį Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras